Alva_Brand_System_Brandmark
   Book a demo  
Sofia&Josefin

Interviewed bysofiaSofia Palmelius

WEBINAR

Det magiska receptet för en grym rekryteringprocess

Wednesday, May 29, 1:00–1.30 PM (CET) | If you can't attend, we'll send you a link to the recording.

Vad handlar webinaret om?

Vårfixa rekryteringsarbetet så ni står rustade inför hösten!

Du som jobbar med rekrytering håller säkert med om att magkänsla och personligt tyckande inte hör hemma i urvalsarbetet. Kvalificerade kandidater väljs bort av fel anledningar och vi står kvar med dyra felrekryteringar. Men hur får man hela verksamheten att anamma de arbetssätt vi vet fungerar? Hur går vi från ord till handling och hur får vi till kompetensbaserad rekrytering i praktiken?

Alva Labs och HOME of Recruitment höll för en tid sedan ett uppskattat och välbesökt frukostseminarium. Nu tar vi motsvarande innehåll och delar med oss av i ett webinar.

Dessa frågor bland annat tar vi upp i webinaret:

  • Hur skapar ni en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess som är lätt att hålla sig till?
  • Hur får ni verksamheten att följa er rekryteringsprocess?
  • Hur kan ni höja lägsta nivån i rekryteringshantverket?